تبلیغات
EMINƎM - ترجمه:Eminem Ft Lil Wayne-No Love
EMINƎM

Emiinem web

ترجمه:Eminem Ft Lil Wayne-No Love

1389/08/16

No Love

عشقی در کار نیست

 

 

[Verse 1 - Lil Wayne]

Throw dirt on me and grow a wildflower

توهین کنین به من بهتر رشد میکنم

But it’s “f-ck the world”, get a child out her

و لعنت به این دنیای آشغال

Yeah, my life a b-tch, but you know nothing bout her

آره زندگی خرابه اما هیچی ازش نمیدونی

Been to hell and back, I can show you vouchers

جهنم بودم و برگشتم مدرکم میتونم نشونتون بدم

I’m rolling Sweets, I’m smoking sour

مواد رو باخوشی میچشم و سیگارتند میکشم

Married to the game but she broke her vows

اما این بازی رپ ازدواج کردم ولی بهم بدقولی کرد

That’s why my bars are full of broken bottles

همینه که جایی که واسه صرف مشروب میرم بطریهاش شکستس

And my night stands are full of open Bibles

و شبا انجیل رو باز میکنم و میخونم

I think about more than I forget

بیشتر از اینکه فراموشش کنم در موردش فکر میکنم

But I don’t go around fire expecting not to sweat

اما من آدمی نیستم که بطرف گرما برم و از عرق کردن و رنج شکایت کنم

And these n-ggas know I lay them down, make their bed

و این سیاها(رقیبام)میدون که قبرشون رو میسازم

Bitches try to kick me while I’m down, I’ll break your leg

حرومزادها سعی کنین منو بزنین وقتی افتادم,من پاتون رو میشکنم

Money outweighing problems on the triple beam

اما پول هستش که تو ترازوی زندگی مشکلات رو از بین میبره

I’m sticking to the script, you n-ggas skipping scenes

من سعی میکنم بتون خوبی کنم ولی شما سیاها به اون راه میزنین خودتون رو

Be good or be good at it

خوب آدمی باش یا تو کارت خوب باش

Fu*cking right I’ve got my gun, semi-Cartermatic

درسته تفنگ تو دستمه و من کارت نیمه اتوماتیک گذاشتمش

Yeah, put a di*ck in their mouth, so I guess it’s “f-ck what they say”

آره دهن همشون رو گل میکنم و چیزیکه میگم:فقط چرت میگن

I’m high as a bi*tch: up, up and away

و این مواد لامصب منو به آسمونا میبره

Man, I come down in a couple of days

هی مرد تا چند روزه دیگه میام پایین

OK, you want me up in the cage, then I’ll come out in beast mode

باشه میخوای من تو زندان باشم,ولی بازم مثه یه حیوان میام بیرون

I got this world stuck in the safe, combination is the G-code

و این جهانم رو با امنیت تو مشتمه و رمزش ترکیبی از G-code(گانگستر کد(

It’s Weezy motherf-cker, blood gang and I’m in bleed mode

اره من ویزی هستم مادر بخطا و عضو گروه Blood Gang و آماده خون ریزی

All about my dough but I don’t even check the peephole

کلی پول دارم و حتی قفل گاوصندوقم رو چک نمیکنم

So you can keep knocking but won’t knock me down

پس میتونین با کلمهاتون منو بزنین ولی نمیتونین منو زمین بزنین

No love lost, no love found

هیچ عشقی گم نشده,هیچ عشقی پیدا نمیشه

[Hook - Eminem & Lil Wayne]

It’s a little too late to say that you’re sorry now

دیگه دیره که ابراز تاسف کنی

You kicked me when I was down

منو آدم حساب نکردین وقتی پایین بودم

F-ck what you say, just (don’t hurt me, don’t hurt me no more)

فرقی نداره چی میگی واسم,فقط هیچ آسیبی نمیتونی بم بزنی

That’s right bi*tch: and I don’t need you, don’t want to see you

آره همینه که هست و نیازی بت ندارم نمیخوام ببینمت

Bi*tch you get (no love)

حرومزاده تو هیچ عشقی ازم نخواهی دید

You show me nothing but hate

تو هیچی جز نفرت بم نشون ندادی وقتی پایین بودم

You ran me into the ground

ازم سواستفاده میکردی و وقتی نیازم نداشتی زمین میزدی منو

But what comes around goes around

و چیزی که عوض داره گله نداره

I don’t need you (don’t hurt me)

نیازی بت ندارم

You (don’t hurt me no more)

نمیتونی منو بزنی

That’s right, and I don’t need you, don’t want to see you

آره همینه که هست و نیازی بت ندارم نمیخوام ببینمت

You get (no love)

هیچ عشقی ازم نخواهی دید

Bitch you get (no love)

حرومزاده هیچ عشقی نخواهی دید

And I don’t need you

و نیاز بت نیست

Get em

ادامه بده

[Verse 2 - Eminem]

I’m alive again

دوباره زنده شدم

More alive than I have been in my whole entire life

و عاقل تر و زنده تر از تمام طول زندگیم

I can see these people’s ears perk up as I begin

گوشای مردم رو میبینم که وقتی میخوام بخونم تیز میشه

To spaz with the pen, I’m a little bit sicker than most

تا خودمو با این خودکار خالی کنم,و تا حالا به این حد عقده نکرده بودم

Sh-t’s finna get thick again

و این بغض گلوم میخواد بترکه

They say the competition is stiff

و میگن این رقابت رپ سخته

But I get a hard di*ck from this sh-t, now stick it in

اما من دوباره برگشتم و وقتشه که بترکونم

I ain’t never giving in again

و هیچوقت دوباره نخواهم باخت

caution to the wind, complete freedom

و هشدارم رو میدم برای بدست آوردن آزادی مطلق

Look at these rappers, how I treat them

به این رپرا نگا کن,ببین چجوری باشون رفتار میکنم

So why the f-ck would I join them when I beat them

پس چه دلیلی باید وجود داشته باشه که باشون به جدال بپردازم

They call me a freak because

اونا منو دیونه صدا میکنن چون

I like to spit on these p-ssies fore I eat them

من دوس دارم رو این ترسوها تف کنم قبل اینکه بخورمشون

Man, get these whack co*cksu*ckers off stage

پسر این رپرای ضایع رو بیار پایین

Where the f-ck is Kanye when you need him?

کانیه کجاست وقتی بش نیاز داری

Snatch the mic from ‘em, bi*tch I’mma let you finish in a minute

میکروفون رو ازش بگیره و بگه فقط 1 دقیقه وقت داری که بحرفی

Yeah the rap is tight

آره رپ سخته

But I’m tryna spit the greatest verse of all time

اما من میخوام بهترین ورس دنیا رو بخونم

So you might want to go back to the lab tonight and um

پس ممکنه با شنیدن این کلمات به استودیوت برگردی

Scribble out them rhymes you were going to spit

و همه کلماتی رو که آماده کردی بودی بخونی خط بزنی

And start over from scratch and write new ones

و دوباره شروع کنی بنویسی

But I’m afraid that it ain’t gonna make no difference

اما میترسم که دیگه نتونی تغییری تو کلماتت ایجاد کنی

When I rip this stage and tear it in half tonight

وقتی امشب این صحنه اجرا رو میترکونم

It’s an adrenaline rush to feel the bass thump

با یه ضربه هیجان بیس رو تو وجودت احساس میکنی

In the place all the way to the parking lot, fellow

از همین اینجا تا پارکینگ,مرد

Set fire to the mic and ignite the crowd

و این میکروفون و جمعیت رو آتیش میزنم

You can see the sparks from hot metal

میتونی جرقه ها رو ببینی

Cold-hearted from the day I Bogarted the game

و از روز اولی که این بازی رپ رو تو دستم گرفتم دل سرد شدم

My Soul started to rot fellow

روحم شروع شد به فاسد شدن, مرد

When I’m not even in my harshest

حتی وقتی که حتی عصبانی نیستم

You can still get roasted because Marsh is not mellow

ممکنه هنوز بسوزونمت چون مارشال بی رحمه

Til I’m toppling from the top I’m not going to stop

تا وقتی که از اوج نکشنم پایین من وانمیستم

I’m standing on my Monopoly board

من رو تخته monopoly وایستادم

That means I’m on top of my game and it don’t stop

این یعنی اینکه من بهترین رپر تو این بازی هستم و این تموم شدنی نیست

Til my hip don’t hop anymore

تا موقعی که ریتم خودم رو از دست بدم

When you so good that you can’t say it

و وقتی که قوی هستی نمیتونی خودت رو توصیف کنی

’cause it ain’t even cool for you to sound co*cky anymore

چون حتی دیگه واسه خودتمم جالب نیست که از خود راضی باشی

People just get sick cause you spit

مردم دیگه از خوندنت خسته میشن

These fools can’t drool or dribble a drop anymore

این احمقا دیگه توان چرت و پرت گفتن جالب رو هم ندارن

And you can never break my stride

و هیچوقت نمیتونین قدم های سنگین منو تحمل کنین

You never slow the momentum at any moment I’m about to blow

و نمیتونین هیجانی رو که موقع خوندن ورسم دارم کم کنین

You’ll never take my pride

هیچوقت نمیتونین غرورم رو ازم بگیرین

Killing the flow, slow venom and the opponent

و با فلو. کشندم مثل یه سم آروم آروم اثر میکنه و رقیبم

Is getting no mercy, mark my words

هیچ رحمی بش نمیکنم,حرفام رو حفظ کن

Ain’t letting up, relentless

بدون مکث و بی رحم

I smell blood, I don’t give a f-ck: keep giving them hell

و خون رو تنفس میکنم و اهمیتی نمیدم که جهنم رو واسشون بپا میکنم

Where was you when I fell and needed help up?

کجا بودی وقتی من پایین بودم و به کمک احتیاج داشتم

You get no love

تو هیچ عشقی ازم نخواهی برد

,,              aj از طرف               ,,


Generic viagra
1397/02/6 01:44

Kudos. I like this.
buy viagra locally generic levitra how to get viagra from doctor buy viagra online generic generic viagra pharmacy buy generic viagra pills safe buy viagra online online viagra usa viagra pharmacy can you buy viagra online
Buy generic cialis
1397/01/19 01:38

Nicely put, Appreciate it!
canadian cialis buy original cialis safe dosage for cialis wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en europe generic cialis with dapoxetine acheter du cialis a geneve buy original cialis cialis 20 mg cost cialis et insomni
Cialis 20 mg
1397/01/3 04:47

Fine advice. Thank you!
cialis lowest price cialis side effects dangers cialis side effects dangers cialis 10mg prix pharmaci side effects of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne free cialis tesco price cialis cialis 10 doctissimo can i take cialis and ecstasy
How you can increase your height?
1396/05/15 23:42
I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser
compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my site
not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any ideas to help fix this issue?
Leila
1396/02/25 04:42
I blog frequently and I truly appreciate your
information. Your article has truly peaked my interest.
I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once
a week. I subscribed to your Feed too.
BHW
1396/01/23 23:35
Thank you for some other informative site.
The place else may just I get that type of information written in such
a perfect method? I've a mission that I'm just now running on, and I
have been on the look out for such info.
wpuhxk
1390/05/27 04:34
gRWFXt <a href="http://ghfrpfbhxqpi.com/">ghfrpfbhxqpi</a>, [url=http://ggxjeyrcntql.com/]ggxjeyrcntql[/url], [link=http://suuvvwuidgyw.com/]suuvvwuidgyw[/link], http://slngkbtkwxxn.com/
hailenaid
1390/03/9 07:27
it's scarce to view a great website just like it currently..naturally much like your website but the truth is must look into the spelling in <a href="http://trendy-jewelry1.com">tibetan jewelry</a> a few of your posts. A variety of themare generally filled withpunctuationaltroubles and i also realize itsextremely
ajab
1390/01/7 17:29
ziad nafahmidam ama tnx merc
ana
1389/09/21 15:19
aaaallliiii bood merci az tarjomeha va linke dl ahang haye eminem man kheili lezat bordam
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  Best Song Of RECOVERY
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها